16/2/09

Ses fonts d'enfora (Ferreries)

Es diu que als pobles la vida és més senzilla que a les ciutats. En canvi els de poble sabem que és al revés. A la ciutat la vida és simple perquè la gent viu fragmentada. Valen i jutgen amb poques variables: el que un sap, el que un té, el que un sembla.....

Als pobles en canvi les relacions són com un pou sense final i la complexitat s'accepta perquè un no és el que té o sap, sinó la gent que l'habita. Un és molta gent: la gent amb qui ha crescut i amb qui ha fet coses el mesuren, i són ells/elles les que li donen fondària. Les altres t'aguanten l'ànima perquè els habites i t'habiten. Pentura és per açò que als pobles s'accepten millor els comportaments estranys i els fets inexplicables.

En canvi a la gran ciutat tot és més senzill. Una només és allò que sembla.

Guida