8/12/10

El món no se´n surt (Tony Judt)

Per Judt, igual que per Bauman, la crisi de l´educació prové del buit moral (la caiguda dels grans relats).

Cita a Adam Smith: La disposició a admirar, i quasi a adorar, els rics i els poderosos, i a menystenir o, si més no, a negligir les persones de condició pobre i humil…. (és)… la causa més gran i més universal de corrupció dels nostres sentiments morals”….

Més endavant diu: Fins fa no gaire, als anys setanta, la idea que la vida consistia a fer-se ric i que l´existència dels governs responia a facilitar aquest objectiu hauria estat ridiculitzada……. En les dècades posteriors a la postguerra hi havia una indiferència estesa envers la riquesa com a finalitat en ella mateixa. En un estudi del 1949 sobre escolars anglesos es va descobrir que com més intel·ligent era el nen, més probable era que escollís una carrera interessant amb un salari raonable per damunt d´una feina que estigués senzillament ben pagada. Avui, tant als escolars com als universitaris no se’ls acut gaire més que la recerca d´una feina lucrativa.