16/7/08

Pla per l'estiu: tornar a casa

Què vol dir ser?

"La paraula ser prové del grec (oussia o paroussia) i els nostres diccionaris la tradueixen com substància. Molt malament, diu Heidegger. El vertader significat contindria expressions com: casa pròpia, romandre a casa, estar present o sostenir-se per si mateix.

Parousia vol dir que quelcom està present davant noltros. Es sosté fermament a sí mateix i per tant es manifesta i revela. Per als grecs, ser significava aquest estat de presència."

Heidegger, George Steiner, FCE, 2001, 2ª ed.

1 comentari:

Anònim ha dit...

preberite celoten blog, kar dober